Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy przedstawić Wam kocioł na pelet z palnikiem samoczyszczącym, automatycznym systemem podawania paliwa, zewnętrznym zasobnikiem na paliwo oraz automatyką sterującą z funkcją PID II.


Kocioł e100 dzięki zastosowaniu jako paliwa peletu, paliwa czystego, lekkiego i ekologicznego oferuje:

- Automatyczne podawanie paliwa z zasobnika
- Łatwość załadunku paliwa
- Minimalną ilość popiołu powstającego w procesie spalania /ok. 1%/
- Popiół ten idealnie nadaje się jako czysty nawóz ekologiczny
- Czystość kotłowni
- Długą bezobsługową pracę dzięki dużemu zbiornikowi paliwa
- Sprawność kotła na poziomie 89%

Dzięki zastosowaniu automatyki regulacyjnej PUMA z funkcją PID oraz szeregu rozwiązań technicznych kocioł e100 realizuje szereg funkcji dla podniesienia komfortu użytkownika:

• Ekran: kolorowy wyświetlacz TFT 400x200 pixeli 65 tyś. kolorów 2,8"
System Elastycznego Spalania - (FBS) poprawne spalanie paliwa o kaloryczności +/- 15% od nastawionej
Automatyczna Korekcja Dawki - (ADC) automatycznie zmienia nastawę podawania w zależności od wartości
  energetycznej opału +/- 25% od nastawy
Regulacja Temperatury - Algorytm PID II - idealna stabilizacja temperatury, ciągła praca dmuchawy
  (bez przestojów) nawet dla małego odbioru ciepła, do 2% mocy kotła

Dlaczego pelet?

PELET to ekologiczne paliwo odnawialne, powstające w 100% z naturalnych surowców - sprasowanych
pod wysokim ciśnieniem trocin i odpadów drzewnych, bez udziału środków chemicznych
i sztucznego lepiszcza. Gotowy pelet przyjmuje postać granulatu o średnicy 6-8 mm i długości 20-50 mm.

O atrakcyjności peletu jako paliwa opałowego decyduje:

• niska zawartość wilgoci (8-12%) i popiołu (0,5-1,5%), z 1 tony spalonego peletu otrzymujemy
  zaledwie 10-20 kg popiołu, który dodatkowo może być wykorzystany jako naturalny nawóz
• zerowy bilans CO2 i niska emisja substancji szkodliwych dla środowiska
• łatwość transportu i magazynowania oraz "czystość" paliwa: pelet oferowany jest najczęściej w 15- lub 25-kilogramowych workach,
  nie wymaga składowania w specjalnym pomieszczeniu.

Zatosowanie

Automatycznie rozpalany kocioł e100 jest źródłem ciepła dla domów jednorodzinnych i budynków użytkowych o pow. do 650 m2. Przeznaczony jest do ogrzewania czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania poprzez spalanie peletu o średnicy 6-8 mm i długości 20-50mm. Zasobnik paliwa pozwala na długi okres pracy pomiędzy załadunkami paliwa.

Kotły na pelet są urządzeniami ekologicznymi, oferującymi źródło ciepła atrakcyjniejsze w stosunku do gazu i tańsze od oleju opałowego czy prądu. Są szczególnie ciekawym rozwiązaniem w zakresie inwestycji /osiedle domków jednorodzinnych/, gdzie istnieje możliwość wspólnej kontraktacji paliwa (pelety) a tym samym dodatkowego obniżenia kosztów eksploatacji.


Budowa i działanie kotła

W skład zestawu kotła e100 do spalania biomasy (pelet) wchodzą: kocioł, regulator mikroprocesorowy, palnik i podajnik paliwa.
W kotle e100 zastosowano wymienniki o konstrukcji zapewniającej maksymalny odbiór ciepła podczas procesu spalania. Wymiennik i korpus wykonane są z atestowanej stali. Zmniejszenie ilości spawów zapewniają większą żywotność kotła, dzięki mniejszemu "narażaniu" na bezpośredni kontakt z ogniem oraz mniejsze naprężenia.

Zbiornik na paliwo można umieścić zarówno po prawej jak i lewej stronie kotła. Ważnym elementem kotła e100 jest mikroprocesorowy regulator Puma PID, którego zdaniem jest sterowanie dopływem powietrza, zapewnienie optymalnych warunków spalania i uzyskanie zadanych wartości temperatur instalacji centralnego ogrzewania.
W wersji premium kotła e100 dodatkowo występuje automatyczny zestaw odpopielania.

Sterownik PUMA

Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1-100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa oraz zapalarką. Dodatkowo regulator może współpracować z dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe. Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator PUMA PID może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temperatur kotła i CWU.

 

Regulator PUMA PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował pracą pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.
Użytkownik regulatora PUMA PID może samodzielnie dokonywać zmian oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako urządzenie masowe pendrive, z dwoma katalogami ARCHIVE i UPGRADE. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z internetu i skopiować do katalogu UPGRADE np. Eksploratorem Windows. Dodatkowo regulator PUMA PID rejestruje i archiwizuje przebieg pracy kotła w okresie 1 miesiąca. Serwis kotła może sczytać sobie historię pracy kotła i dzięki odpowiedniemu programowi wizualizacyjnemu obejrzeć na ekranie komputera przebieg pracy.


Sprzedaż i dystrybucja
Wyłącznym dystrybutorem palników i kotłów na pellet
produkowanych przez naszą firmę jest Kordas Heating Systems Sp. z o. o.
Dział sprzedaży: +48.52 345 44 55; Infolinia o produktach: 801 080 042