Dlaczego pelet?

PELET to ekologiczne paliwo odnawialne, powstające w 100% z naturalnych surowców - sprasowanych
pod wysokim ciśnieniem trocin i odpadów drzewnych, bez udziału środków chemicznych
i sztucznego lepiszcza. Gotowy pelet przyjmuje postać granulatu o średnicy 6-8 mm i długości 20-50 mm.

O atrakcyjności peletu jako paliwa opałowego decyduje:

• niska zawartość wilgoci (8-12%) i popiołu (0,5-1,5%), z 1 tony spalonego peletu otrzymujemy
  zaledwie 10-20 kg popiołu, który dodatkowo może być wykorzystany jako naturalny nawóz
• zerowy bilans CO2 i niska emisja substancji szkodliwych dla środowiska
• łatwość transportu i magazynowania oraz "czystość" paliwa: pelet oferowany jest najczęściej w 15- lub 25-kilogramowych workach,
  nie wymaga składowania w specjalnym pomieszczeniu.